รวบรวมศัพท์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) - Programming

ภาษาคอมพิวเตอร์ - Programming Language

วิทยาการคอมพิวเตอร์ - Computer Science


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน - ศัพท์คอมพิวเตอร์, ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

-เรียกซ้ำ recursive

-ระยะไกล remote

-ป้อนกลับ; ผลป้อนกลับ feedbackwww.cp.eng.chula.ac.th/~vishnu/

www.cp.eng.chula.ac.th/~somchai/

www.cp.eng.chula.ac.th/~piak/

www.cp.eng.chula.ac.th/~attawith/

www.cp.eng.chula.ac.th/~twittie/

www.cp.eng.chula.ac.th/~krerk/

www.cp.eng.chula.ac.th/~somchai/JLab/

JLab : ซอฟต์แวร์ปฎิบัติการทำโปรแกรมภาษาจาวา


http://www.cp.eng.chula.ac.th/~somchai/spj/slides/Java/intro/Java_v4_05_Interface.pdf

คลาส

เมท็อด

ออปเจกต์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CS Reminderความเห็น (0)