สภาพลเมืองควนรู

การประชุมความก้าวหน้าสภาพลเมืองที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู โดยท่านนายกฯถั่น จุลนวล และมีชาวท่าข้ามโดยท่านนายกฯสินธพ อินทรัตน์ มาเป็นแขกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการก่อรูปตั้งสภาพลเมืองของท้องถิ่นทำงานคู่ขนานกับการปฎิรูปของสภาปฎิรูป(สปช.)ของประเทศ จากการประชุมเครือข่ายผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมสงขลาที่มีมูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นโซ่ข้อกลางในการชักชวนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ออกมาทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง หลังจากการพูดคุยในเรื่องการปฎิรูปประเทศที่ทางคณะ คสช.ออกกติกาในการคัดเลือกสภาปฎิรูปแห่งชาติ 11 ด้าน และเลือกคนจากจังหวัดต่างๆ 77 จังหวัด เพื่อเข้าเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ภาคส่วนต่างๆของสงขลา ได้มีความเห็นร่วมกันว่าการปฎิรูปบ้านเมืองไม่ต้องรอให้ใครมาดำเนินการหรือส่งจากส่วนกลางส่งมาให้ ท้องถิ่นสามารถทำการปฎิรูปคู่ขนาน โดยท่านนายกฯอบต.ท่าข้าม คุณสินธพ อินทรัตน์ กับนายกฯอบต.ควนรู คุณถั่น จุลนวล ได้จับมือกันจะสร้างสภาพลเมืองในท้องถิ่นแต่ละท่าน โดยท่านยินดีเป็นพลเมืองในท้องถิ่นในการรับฟังให้ข้อคิดเห็นและทำตามมติของสภาพลเมืองในท้องถิ่น มีการพูดคุยที่ อบต.ท่าข้าม ไปรอบหนึ่ง รอบนี้มาคุยกันที่ อบต.ควนรู ได้มีการออกเอกสารรูปแบบของสภาพลเมืองของควนรูโมเดล ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (0)