ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วง 15 - 17 พฤศจิกายนนี้ครูนกได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ไปได้ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้น ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ในหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียน (MIS for School) ด้วยผู้บริหารติดภารกิจราชการอื่นๆ ทำให้ครูนกมีโอกาสที่ดีเลยค่ะ

การประชุมเริ่มวันแรกเริ่มในเวลา 14.00 น. ในหัวข้อ"อนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศ สพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สรุปว่า โลกเราเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผู้นำองค์กรต้องตัดสินเลือกนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน" ทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ได้มีเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานพื้นฐาน ได้แก่ ระบบเครื่องแม่ข่าย การเข้าสู่อินเตอร์เน็ต ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย กล้องวงจรปิด ระบบโรงอาหาร[Canteen] ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ระบบลงเวลาเรียนพื้นฐาน ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องภาษา การจัดเตรียมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ Tell Me More ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ระบบประเมินบุคลากร ห้องสมุดออนไลน์ และคลังข้อสอบ [Test Bank])

สำหรับครูนกเองในฐานะครูผู้สอนชอบประโยคนี้ค่ะ "เทคโนโลยีจะไม่ส่งผลอะไรกับของนักเรียนเลย จนกว่าครูจะเปลี่ยนวิธีสอน" แล้วจะมาเล่าต่อให้ฟังชีวิตการมาอบรมแทนผู้บริหารเพิ่งเริ่มค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน classroom without wallความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ศิษย์ที่ดี คือ เกียรติยศที่แท้จริงของครู

ชอบมากครับ ;)...