ลักษณะองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจร้านกิ๊ฟช็อป  

คือ   ห้างหุ้นส่วนสามัญ   เพราะการทำธุรกิจในตอนแรกยังไม่อยากจะมีคนร่วมลงทุนมากเหมือนกับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด   อยากทำธุรกิจนี้ให้เป็นธุรกิจของครอบครัวก่อน   แล้วค่อยเปลี่ยนสถานภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อเรียนรู้ธุรกิจนี้ดีพอแล้ว