ข่าว (2) การขอมีเขตพื้นที่ดูและเฉพาะมัธยม - วันเพ็ญ

ครูมัธยมวอนศึกษาธิการขอมีเขตพื้นที่ดูแลเฉพาะมัธยม
ชื่อเรื่อง : การขอมีเขตพื้นที่ดูและเฉพาะมัธยม
แหล่งที่มาของข่าวสาร/ตัวเชื่อมโยง : http://www.moe.go.th/news_center/news08112549_7.htm
เนื้อหา : จาก งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
พบว่า การบริหารการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการบริหาร ศธ.ปัจจุบัน
มีปัญหาเกิดขึ้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
ดัง นั้นการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ส.บ.ม.ท.จึงขอให้ ศธ.ประกาศเพิ่มเขตพื้นที่ฯ อีกจังหวัดละ 1 เขต
รวมเพิ่มขึ้นอีกเป็น 76 เขตเพื่อดูแลกำกับการมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อโครงสร้างและบุคลากรในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันเพ็ญ แซ่ลี้

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 58028, เขียน: 08 Nov 2006 @ 21:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ดร.กฤษดา
IP: xxx.42.42.86
เขียนเมื่อ 
หนูว่า มีเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นจะแก้ปัญหาได้ใหม - อจ.กฤษดาครับ
เขียนเมื่อ 
จากที่ผมได้ไปหาข่าวมาพบว่าการที่มีเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้มีปัญหาการแตกแยกกันระหว่างเขตพื้นที่ ทำให้มีการดำเนินงานในหลายๆ ด้านได้ลำบากกว่าเดิม
เขียนเมื่อ 
ในความคิดเห็นของหนูนะคะ การที่มีเขตพื้นที่เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนในเขตพื้นที่ก็จะควบคุมและดูแลได้ง่ายขึ้นมาด้วย แต่ก็อาจจะมีปัญหาการแตกแยก เหมือนอย่างที่เดชาพูดนะคะ