แค่ใจกล้า กล้าลุยไม่พอหรอก

ในความสะง๊อกสะแง๊ก มีความเป็นที่เป็นทางของพันธุ์ไม้อยู่ ดูให้รู้ว่ามันอยู่ให้เห็นอย่างไร ก็จะพบสภาพของธรรมชาติที่สามารถพึ่งพาให้ป่าที่สร้างเกิดเร็วขึ้น

โชคดีของชีวิต ที่ในแวดวงญาติสนิทมิตรสหายมีผู้รู้อยู่มากหลายเกี่ยวกับต้นไม้ สวน นา สวนป่า เมื่อได้เห็นพื้นที่ก็นึกถึงคำที่คุ้นหูคำนี้ขึ้นมาทันใด "สะง๊อกสะแง๊ก" คำๆนี้มักจะออกจากปากพี่ชายคนดีคนหนึ่งเสมอๆ เข้าได้ดีกับสภาพผืนดินที่เห็น

เห็นอย่างนี้บอกตัวเองว่า ใจต้องกล้าหน่อย กล้าลุย หัวต้องไวพอที่จะเข้าใจสภาพธรรมชาติของผืนดินแล้วละ ความสะง๊อกสะแง๊กที่เห็นทำให้จัดเต็มไปเลยว่าพื้นที่ดินที่ไร้ผ้าห่มเขียวๆ เห็นแต่หิน แข็งแน่นจนขุดไม่ลงนั่นนะ เป็นดินเลวไว้ก่อน ส่วนจะเป็นดินที่แห้งแค่ไหนคงต้องตามดูไปเรื่อย

ดินที่เห็นราบๆมีความเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ด้วย เดินย่ำลงไปจึงรู้สึกถึงความสูงๆต่ำๆ มีเนินดิน ในเมื่อจะพึ่งพาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้มากกับการฟื้นฟูดิน ก็ต้องสร้างหัวให้ไวพอรับรู้ว่าความเหมาะสมของการเพาะ การปลูกต้นไม้พันธุ์ใดเป็นอย่างไรซะก่อน

น้ำ ปุ๋ยเหล่านี้ก็เป็นความจำเป็นเบื้องต้น ทำได้ไม่ได้ก็มีศักยภาพอยู่แค่ไหนให้พึ่งพาตัวเอง ข้อจำกัดของพื้นที่มีอะไรอยู่บ้างที่จะทำให้ไม่มีมัน เหล่านี้ก็เป็นข้อมูลจำเป็นอยู่เช่นกัน

คำแนะนำเบื้องต้นของพี่ที่นับถือ มีว่าให้เร่งปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ระยะแรก ระยะกลาง ระยะยาว เรียนรู้ที่จะปลูกต้นไม้ให้รอด ให้เป็นที่เป็นทาง พื้นที่ว่างก็ปลูกไม้ผักยืนต้น ไม้ผล ไม้สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้เพื่อพลังงานทดแทน ควบคูไปกับการเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เป็ด ไก่ ปลา แล้วแต่พื้นที่อำนวยและการออกแบบรองรับ มองหาลู่ทางผลิตปุ๋ยเอง ในรูปแบบของการทำไร่นาป่าผสม

มองว่าผืนดินที่เห็นเหมาะจะเป็น "ป่านิเวศ" ระดับป่าละเมาะไปก่อน ดูสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เห็นก็เหมือนอวยให้ ถ้าได้ป่าละเมาะเดิมคืนมาโดยสมบูรณ์ ก็จะมีอะไรเร้าใจคนในหมู่บ้านให้ตื่นเต้นและสนใจหวนคิดกับการกลับมารักษาป่าในผืนดินตนไว้ให้ลูกหลาน

กลับมาดูศักยภาพตัว ที่ต้นไม้พื้นถิ่นมันโตเองได้ ขึ้นเองได้ สะท้อนว่ามีอะไรพิเศษกับคำว่า "เป็นที่เป็นทาง" อยู่นะ จริงด้วยแหละนะควรที่จะตกผลึกกับคำว่า "เป็นที่เป็นทาง" ของต้นไม้แต่ละพันธุ์ จึงจะสามารถปลูกมันลงไปแล้วรอดในดินที่เห็็น

ตัดสินใจเก็บคำแนะนำจากพี่ที่นับถือมาเดินหน้าต่อ "เรียนรู้ที่จะปลูกต้นไม้ให้รอด" ด้วยการค้นหา "ความเป็นที่เป็นทาง" "มองลู่ทางที่ธรรมชาติผลิตปุ๋ยเองให้ผืนดินตรงนี้" ก่อนเหอะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้โลกกว้างความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบปลูกป่า