25/06/57 เตรียมงาน

วันนี้เป็นวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นวันธรรมดา แต่ว่า วันพรุ่งนี้เป็นวันสุนทรภู่

ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้จัดเตรียมเวที อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะไว้ใช้ในงานพรุ่งนี้ให้เรียบร้อย

และดระผมก็ได้ช่วยงานทางคณะครูที่เกี่ยวข้องในการจัดงานต่าง ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)