18/06/57 ตั้งใจเรียน

วันนี้เป็นวันพุธ ที่ 18 เดือน มิถุนายน 2557

ในคาบนี้กระผมได้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.3 วันนี้นักเรียนชั้นม.3 ตั้งใจเรียนมาก ไม่ส่งเสียงดังเหมือนวันก่อน ๆ การเรียนการสอนจึงเป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอบคุณมากครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)