ตัวอย่างการแต่งกลอน กลอนดอกสร้อย กลอนสี่ กลอนแปด(กลอนสุภาพ)

Kroonut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฝึกแต่งกลอน

กลอนดอกสร้อย..เกี่ยวกับความภูมิใจในตัวเอง

ภูมิเอ๋ย ภูมิใจ

ไม่มีใคร บอกเราเท่า ตัวเราหนอ

ทำดี คงได้ดี อย่ารีรอ

ไม่ต้องง้อ คนอื่น มาชื่นชม

กลอนดอกสร้อย..เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในกำแพงเพชร

คลองเอ๋ย คลองลาน

ใครได้พาน ไปพบ ประสบศรี

หนูไปเที่ยว มาแล้ว สวยงามดี

จิตเปรมปรีดิ์ เย็นอุรา พาชื่นบาน

********************************

กลอนดอกสร้อย..เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในกำแพงเพชร ๒

คลองเอ๋ยคลองลาน

ใครได้พาน ไปพบ ประสบศรี

ฉันไปเที่ยว มาแล้ว สวยงามดี

จิตเปรมปรีดิ์ เย็นอุรา พาชื่นบาน

กลอนดอกสร้อย..เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในกำแพงเพชร ๓

คลองเอ๋ย คลองลาน

มีลำธาร ฉ่ำเย็น เป็นไฉน

ไปเล่นน้ำ มาแล้ว ประทับใจ

เห็นน้ำใส ปูปลา อุราเพลิน

กลอนดอกสร้อย..เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในกำแพงเพชร ๔

วันเอ๋ย วันศุกร์

แสนสนุก สุขใจ ได้ไปเที่ยว

คลองน้ำไหล สงบเย็น จริงเชียว

เราไปเที่ยว ใกล้บ้าน สราญเอย


กลอนดอกสร้อย..เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในกำแพงเพชร ๕

กำเอ๋ย กำแพง

มีหินศิ ลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน

มาเที่ยว กำแพงเพชร เถิดนงคราญ

สนุก สนานใจ ในบ้านเรา


กลอนแปด...คล้ายวันเกิด.

ยีสิบแปด หนึ่งศูนย์ ฉันกำเนิด

ตัวฉันเกิด ขึ้นมา ราศีสิงห์

ณัฐวุฒิ นามเลิศ อย่าประวิง

สกุลจริง ศิลาโชติ โปรดทราบเอย


กลอนบทดอกสร้อย .เกี่ยวกับความภูมิใจ

ภูมิเอ๋ย ภูมิใจ

ไม่มีใคร บอกเท่า ตัวเราหนอ

ทำดี คงได้ดี อย่ารีรอ

ไม่ต้องง้อ คนอื่น มาชื่นชม


กลอนสุภาพ เกี่ยวกับดอกไม้

กุหลาบ กลิ่นหอมหวาน ปานแรกรัก

มีรูปลักษณ์ กลิ่นอบอวล ชวนใฝ่หา

มีหนามตาม ก้านกิ่ง ยิ่งยั่วตา

เผลอไขว่คว้า อาจบาดเจ็บ กว่าเล็บนาง


กลอนสุภาพ เกี่ยวกับแม่ ความรักแม่

ทั้งสี่ห้อง หัวใจ ดวงน้อยนี้

แม่คนดี อยู่เต็มที่ ดวงใจฉัน

รักแม่ อยากกอดแม่ ทุกคืนวัน

แม่สำคัญ กว่าใคร ยิ่งใหญ่เอย


(รักคุณแแม่สูรย์ ศิลาโชติ ..มากๆๆครับ)


(แต่งกลอนเหล่านี้ขึ้นมา ตามคำเรียกร้องของลูกศิษย์ นักเรียนชั้น ม.๒ เพื่อเป็นตัวอย่างครับ)


บทกลอน กลอนสี่ "เกี่ยวกับความรักชาติ"..


เด็กไทย วันนี้ ต้องดี ต้องเก่ง

ฝึกฝน ตนเอง เพื่อเร่ง ก้าวไป

ซื่อสัตย์ อดทน ฝึกฝน วินัย

เรารัก ชาติไทย ร่วมใจ ทำดี

ขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ ถูกที่

ยึดสา มัคคี ไทยนี้ พัฒนา

เรารัก ชาติไทย รักษ์ไว้ ภาษา

ทั้งกิ ริยา วาจา พูดดี

ไม่ทำ ลายมิตร ไม่คิด หลบหนี

รักชาติ พร้อมพลี ชีพนี้ เพื่อไทย

คนไทย วันนี้ เป็นพี่ น้องฉันท์

ศาสนา ยึดมั่น หมั่นทำ ความดี

ธงไทย ไตรรงค์ เป็นธง สามสี

ทั้งสาม สิ่งนี้ ควรที่ บูชา

สีแดง คือชาติ สีขาว ศาสนา

น้ำเงิน แปลว่า พระมหา กษัตริย์ไทย

เมืองไทย ขวานทอง ยกย่อง ยิ่งใหญ่

บรรพ ชนไทย พลีกาย ใจมา

ศิลปะ งามเด่น ควรเน้น รักษา

งามตระ การตา เลอค่า บ้านเรา


(แต่งกลอนนี้ขึ้นมา ตามคำเรียกร้องของ นักเรียนชั้น ม.๓ จำนวน ๑๐ บท เพื่อเป็นตัวอย่างครับ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรและการสอนความเห็น (0)