สัปดาห์ที่ 1 (5-11-57) "เริ่มเรียนวันแรก"

สวัสดีครับ...วันนี้ก็เป็นวันที่ 3 ของสัปดาห์แล้วนะครับ

วันนี้โรงเรียนบ้านแม่ปูคาดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลที่ว่าอากาศร้อนครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนวันแรกของนักเรียนนะครับโดยนักเรียนจัดตารางสอนใหม่วันนี้ผมมีสอนในระดับชั้นประถมศึกษาที่5 และประถมศึกษาปีที่4ในช่วงเช้าผมได้สอนนักเรียนชั้นป.5 เด็กๆมีความตืนเต้นเพราะเจอครูผู้สอนคนใหม่ ในช่วงชัวโมงแรกผมได้ให้นักเรียนแนะนำตัวโดยการเขียนประวัติส่วนตัวของแต่ละคนเพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนมากขึ้นและกำหนดแนวการเรียนการสอนของนักเรียนพอถึงเวลาเที่ยงผมก็พานักเรียนไปรับประทานและจากนั้นพอรับประทานอาหารเสร็จผมก็พานักเรียนไปนั่งทำสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนในวิชาต่อไป ในช่วงบ่ายผมได้สอนนักเรียนชี่นประถมศึกษาปีที่4 ห้องนี้นักเรียนน่ารัก ไม่ดื้อ ไม่ซน ตั้งใจเรียนดีมากครับ วันนี้ผมขอตัวไปปรึกษาเรื่องแผนการเรียนก่อนนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศรายุทธ มาตา (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)