สัปดาห์ที่ 1 (4-11-57) "งานตานก๋วยสลากนะครับ"

สวัสดีวันอังคารนะครับ

เช้าวันนี้อากาศแจ่มใสทางโรงเรียนบ้านแม่ปูคาไม่มีการเรียนการสอนเพราะทางโรงเรียนมีกิจกรรมตานก๋วยสลาก เพื่อนำปัจจัยที่ได้สร้างอาคารเรียนและ ทำบุญโรงเรียนเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาดวงวิญญาณของคณะครู และผู้ก่อตั้งโรงเรียน ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนมากมายอาทิเช่น กิจกรรมฟ้อนเล็บ การแสดงกลองสะบัดชัย และการแสดงการเต้นฮูล่าฮุบ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานได้ชื่นชมลูกหลายของท่านในการมีความกล้าแสดงออก


.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศรายุทธ มาตา (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)