เริ่มสู่ใบงานที่ 2 (10/11/57)

สัปดาห์ที่ 4 ของการเปิดภาคเรียน และสัปดาห์นี้นักเรียนทุกห้องจะได้เริ่มเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และความรู้เกี่ยวกับโดเมนเนม

..........การทำใบงานนั้น เป็นการวัดความรู้ที่เป็นทฤษฎี ปต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบ (ไม่ชอบเขียน, ไม่อยากเขียน) ฉันจึงให้นักเรียนทำใบงานเป็นคู่ เหตุผล เพราะ นักเรียนจะได้ช่วยกันทำงานและแบ่งเบาภาระงานของนักเรียน (คนนึงหาข้อมูล อีกคนเขียนคำตอบ) หากให้นักเรียนทำงานเดี่ยว อัตราส่วนการส่งงานของนักเรียนจะมีน้อยมาก แต่หากให้นักเรียนทำงานเป็นคู่ นักเรียนจะส่งงานมากกว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)