สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ มูลนิธิสยามกัมมาจล

แนะนำหนังสือดี >>> คู่มือพ่อแม่และครูยุคใหม่ รับมือกับเด็กวัยมันส์อย่างมีสีสัน


"ผมคิดว่าการศึกษาของไทย เราเดินมาผิดพลาด ที่หันไปให้ความสำคัญต่อผลการเรียนวิชาเท่านั้น แต่เอาใจใส่การฝึกเด็กให้เป็นคนดีน้อยมาก หรือแทบไม่ได้เอาใจใส่เลย"

"สอนเด็กให้เป็นคนดี" คู่มือพ่อแม่และครูในศตวรรษที่ 21
ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจลมูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัวหนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" ผลงานเขียนเล่มใหม่ล่าสุดโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มไปอ่านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


หนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" ได้รับการจัดพิมพ์เป็นพ๊อกเก็ตบุ๊ค มีความหนาทั้งสิ้น 146 หน้า เขียนขึ้นในลักษณะของบันทึกที่ได้จากการอ่านและตีความสาระในหนังสือ Teaching Kids to Be Good People: Progressive Parenting for the 21 st Century เขียนโดย Annie Fox ประกอบด้วยเนื้อหา 19 บท เริ่มตั้งแต่บทที่ 1 บทบาทของพ่อแม่และครูที่มีต่อเด็กในฐานะผู้ทำนุบำรุง "เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่มีอยู่ในตัวเด็ก" ส่วนบทที่ 2 ถึงบทที่ 17 กล่าวถึงหลักคิดและแนวทางการบ่มเพาะคุณสมบัติพื้นฐานของคนดี ซึ่งผู้ใหญ่ควรปลูกฝังลงในตัวเด็ก 8 หมวดด้วยกัน ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ จริยธรรม ช่วยเหลือผู้อื่น ให้อภัย ความเห็นใจ เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การยอมรับ และความกล้าหาญทางสังคม ก่อนสรุปย้ำประเด็นสำคัญในบทที่ 18 และปิดท้ายด้วยการพูดคุยกับผู้อ่าน และฝากประเด็นขบคิดในบทที่ 19


"สอนเด็กให้เป็นคนดี" ยังได้รับเกียรติเขียนคำนิยมจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ใจความตอนหนึ่งว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและคนรอบข้างเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโต ของเด็ก หากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนรอบข้างเป็นแบบ "ปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ" ที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็ก จะทำให้โปรแกรมในสมองของเด็กเป็นโปรแกรมพฤติกรรมเชิงลบ ก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น แต่หากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนรอบข้างเป็นแบบ "ปฏิสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล" ที่ผู้ใหญ่มีกับเด็ก เครือข่ายใยประสาทก็จะถักทอกันเป็นโปรแกรมแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ก่อให้เกิดปัญญา ความดีและความสุข


"การเลี้ยงเด็ก ให้เป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นโดยพ่อแม่ พี่น้อง ครูพี่เลี้ยง หรือใครก็ตาม คือปฏิสัมพันธ์ที่ดีหรือการเรียนรู้ระหว่างกัน เด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เรียนรู้จากเด็ก เมื่อเป็นการเรียนรู้ก็ไม่ใช่การใช้อำนาจ อำนาจทำให้เกิดการบีบคั้น ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การบีบคั้นคือความทุกข์ เมื่อการเลี้ยงเด็กเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ใช้อำนาจ แต่เป็นการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงเป็นความสุข เพราะการเรียนรู้ให้อิสรภาพที่จะเติบโต"


ทางด้านผู้เขียนหนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าว ว่า หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น "ครูฝึก" ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้ (Independent) และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี ขณะที่ผู้เป็นครูก็ต้องใช้ความรู้และทักษะที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย เช่นกัน


"ผมคิดว่าการ ศึกษาของไทย เราเดินมาผิดพลาด ที่หันไปให้ความสำคัญต่อผลการเรียนวิชาเท่านั้น แต่เอาใจใส่การฝึกเด็กให้เป็นคนดีน้อยมาก หรือแทบไม่ได้เอาใจใส่เลย" ศ.นพ.วิจารณ์กล่าวปิดท้าย


สำหรับผู้สนใจ หนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี" สามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสือฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิสยามกัมมาจล คลิก http://goo.gl/t5hFlf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2937-9901-7 โทรสาร 02-937-9900 หรืออีเมล info@scbf.or.th


>>> รู้จักกับมูลนิธิสยามกัมมาจลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbfoundation.com

หมายเลขบันทึก: 580249เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2014 21:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 11:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

เพิ่งอาจจบไปเมื่อวานนี้...ได้สาระสู่การปฏิบัติในการพัฒนาเด็กดีที่น่าสนใจมากๆ ขอบคุณที่ช่วยกันเผยแพร่ค่ะ

เชิญชมบันทึกเทปรายการข่าวช่อง 3: เปิดตัวหนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี"

หนังสือ"สอนเด็กให้เป็นคนดี" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
คู่มือสำหรับพ่อ แม่ และครู ให้ช่วยประคับประคองลูก และเด็กๆ ให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาการของเด็กให้เป็นคนดี
https://www.scbfoundation.com/news.php?project_id=292#news/292/10245

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี