ความเห็น 2995149

แนะนำหนังสือดี >>> คู่มือพ่อแม่และครูยุคใหม่ รับมือกับเด็กวัยมันส์อย่างมีสีสัน

เชิญชมบันทึกเทปรายการข่าวช่อง 3: เปิดตัวหนังสือ "สอนเด็กให้เป็นคนดี"

หนังสือ"สอนเด็กให้เป็นคนดี" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
คู่มือสำหรับพ่อ แม่ และครู ให้ช่วยประคับประคองลูก และเด็กๆ ให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาการของเด็กให้เป็นคนดี
https://www.scbfoundation.com/news.php?project_id=292#news/292/10245