คำง่าย ๆ นักเรียนยังเขียนผิด......." 11/11/57

กิจกรรมในการเรียนการสอนของวันนี้ฉันได้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทคโนโลยีการและการสื่อสาร ซึ่งเนื้อหาที่ต้องเรียนเป็นเรื่องความหมายของข้อมูลสารสนเทศ ในการเรียนการสอนของฉันจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนและฝึกอ่าน เพราะนักเรียนของฉันจะอ่อนในเรื่องของการเขียน แะการอ่าน

วันนี้เป็นชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนในชั้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดิฉันก็สั่งให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมา แล้วคำที่ฉันเบื่อที่สุดในคำพูดของนักเรียนก็คือ ครูครับ?? ผมไม่มีสมุด ฉันเลยพูดออกไปว่า นักเรียนทำไมไม่มีสมุด ดิฉันก็เลยใช้มาตราการเด็ด คือ ให้เอาสมุดออกมาให้หมดสมุดเล่มไหนว่างให้เอาออกมาจดบันทึก เมื่อเริ่มทำการจดบันทึกข้อมูล เมื่อถึงท่อนหนึง ฉันให้นักเรียนเขียนว่า เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แต่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนว่า เพื่อนำมาใช้ ประ โยคตามวัดถุประสงค์

เมื่อฉันเห็นคำที่นักเรียนเขียน เรก ๆ ฉันก็หัวเราะใส่นักเรียนว่า วัดถุประวงค์ เขียนผิดนะ แล้วนักเรียนก็เถียงฉันมาว่า แล้วทำไมในเฟสเขาเขียนกันแบบนี้ละครับคุณครู แล้วฉันก็บอกว่าเขาใช้กันง่าย ๆ เลยทำให้การใช้ภาษาไทยของเราเปลี่ยนไป

จากนี้ไปเราต้องตระหนักถึงการใช้ภาษาให้มากขึ้น นี่แหละหนอเด็ก ในปัจจุบัน มักใช้คำง่าย ๆ ในการสื่อสารกัน จนทำให้เคยชินในการเขียนแบบผิด ๆ และมักใช้คำในการสื่อสารผิด ทำให้การใช้คำในภาษาไทนไม่ถูกอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)