สัปดาห์ที่ 2 (11/พ.ย./57) ลิงน้อย


ในภาคเรียนที่แล้วกระผมได้มีหน้าที่สอนระดับมัธยม ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา กระผมคิดว่าสอนยากแล้ว

...แต่ในขณะนี้ได้มาสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งสรุปตอนนี้ก็คือ ยากยิ่งกว่ามัธยมอีกครับ เพราะเด็กจะไม่มีสมาธิในการเรียนเลยอยู่นิ่งๆ ไม่ได้ กระผมจึงต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูงในการสอน เพราะเราคือครู จะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อน เพราะถ้าทำอะไรที่เกินกว่าเหตุผลที่ตามมาอาจเกิดผลเสียอย่างมากกับตัวเราและผู้อื่น

นี่แค่เริ่มต้น แต่ก็ขอสู้สุดใจครับ อิอิ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)