สัปดาห์ที่ 1 (6/พ.ย./57) ลอยกระทง

ในวันนี้เป็นวันพฤหัสซึ่งก็เป็นวันลอยกระทงซึ่งเป็นงานเทศกาลแห่งความสุขและรื่นเริง และในโรงเรียนบ้านปางเฟืองก็ได้จัดงานสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยด้วยการให้นักเรียนสวมชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำเผ่าของตนมาในวันนี้

ส่วนในงานก็ได้จัดการประกวดทำกระทงสวยงาม การแต่งกายเรียบร้อยสวยงาม ประกวดโคมลอยเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยเอาไว้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)