​Story telling เรื่อง" เสน์ของนักกีฬา " (เหตุการณ์ที่เล่าให้เพื่อนฟัง)

Story telling เรื่อง" เสน์ของนักกีฬา "

ชื่อผู้เล่า นายวัชระ เทียนทิพย์การุณย์ รหัสนักศึกษา 57D0103128 เลขที่ 28 ภาคพิเศษ หมู่ 1

e-mail : [email protected]

ตำแหน่งในขณะนั้น ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตำแหน่งปัจจุบัน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง เสน์ของนักกีฬา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ

มีการจัดแข่งขันเกี่ยวกับกีฬาเยาว์ชน โดยจุดประสงค์ในการส่งแข่งเพื่อที่อยากให้นักเรียนรู้จักให้เวลาว่างในการเล่นกีฬาและสนใจในการฝึกซ้อมกีฬา โดยข้าพเจ้านั้นเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ทำทีมฟุตบอลซึ่งการทำทีมฟุตบอล นั้นต้องดูแลนักกีฬาในทุกๆเรื่อง เช่น การวอมล์ร่างกายบางครั้งนั้นกีฬาบ้างคนไม่วอร์มร่างกายทำให้บาดเจ็บอยู่บ่อยครั้ง การดูแลเรื่องทักษะในเล่นฟุตบอล โดยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานหรือทักษะในกีฬาประเภทนี้เลยซึ่งเป็นอุตสรรค์ต่อการพัฒนาการทักษะ แต่ประเด็นที่สำคัญคือนักกีฬาส่วนใหญ่มีทักษะการการเรียนรู้ที่ด้อยกว่านักเรียนในระดับชั้นเดี่ยวกันโดยเฉพาะการอ่านหนังสือ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการฝึกซ้อม แต่ที่ต้องตระหนักในทีมนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนนักกีฬาจะชอบคุยอวดกัน ว่าตังเองมีทักษะหรือความสามารถเหนือกว่าเพื่อนๆในทีมทำให้ทีมเกิดความแตกแยกโดยเฉพาะนักกีฬาที่มีประสบการณ์บางคนชอบคุย อวด ว่าคนอื่นๆอยู่เป็นประจำซึ่งในทีมฟุตบอลของโรงเรียนมีนักกีฬาอยู่ทั้งหมด 16 คน โดยมีอยู่ 3-4 คนที่เป็นปัญหาหนักสุดพร้อมกับนักกีฬาส่วนใหญ่ไม่มีมารยาทในการพูดจา และการเชื่อฟังโค้ชทำให้เป็นอุตสรรค์ต่อการบริหารทีมฟุตบอลอย่างยิ่ง ยิ่งบอกยิ่งไม่ย้อมรับและเถียงตลอดเวลาโดยมีครั้งหนึ่งโค้ชบอกว่าการที่เล่นกีฬามาเหนื่อยๆไม่ควรกินน้ำแต่นักกีฬาบางคนไม่ฟังอยากดื่มน้ำจึงทำให้เกิดอาการจุดเสียดท้องอย่างรุ่นแรง มารยาทในการพูดที่ไม่มีหางเสียง

การสอนนักเรียนได้ให้ความรู้แก่เขาโดยบอกถึงประโยชน์ของการพูด เช่น ถ้าเราพูดจารดีไพเราะเพื่อนๆก็ก็ยากพูดคุยกับเรา การทิ้งขยะในสถานที่ที่มึควรทิ้งสอนให้ตระหนักถึงผลกระทบหรือผลเสียของขยะที่เราทิ้งไปโดยให้นักกีฬามีจิตสำนึกและคิดถึงส่วนร่วมที่ได้รับผลกระทบในการกระทำไม่เป็นประโยชน์ การมีน้ำใจในการเล่นกีฬาโดยเฉพาะเมื่อเล่นกับทีมนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนอื่นเรามีควรมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนนักกีฬาด้วยกันถึงแม้จะต่างโรงเรียนแต่ต้องมีน้ำใจ เช่น ช่วยดึงเพื่อนในขณะที่เพื่อนล้มลง หรือแม้แต่การมีน้ำใจแบ่งปันน้ำดื่มหรือสื่งของที่จำเป็นจะต้องช่วยเหลือ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาและสร้างในเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์ในภายนอกและภายในของตัวเองอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายวัชระ เทียนทิพย์การุณย์ 57D0103128 บันทึกอนุทิน,ARR, storytelling, ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ระบบพิเศษ รุ่นที่13ความเห็น (0)