นางนพมาศ ดาราวิทยาลัย (5/11/57)

เนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดการประกวดกระทงเล็กไปแล้ว วันนี้จึงเป็นการประกวดนางนพมาศของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปี 2557 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น คือ ชั้น ม.4 และ ม.5

กิจกรรมนี้สร้างความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและ ระหว่างห้องเรียนได้เป็นอย่างดี .............

ที่สำคัญเป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติและออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เบอร์ ๙ น่ารักเชียว ;)...