วันที่สอง

4/11/2557

เนื่องจากไลกวันลอยกระทง โรงเรียนจึงมีการกิจกรรมทำกระทง

ต้นกล้วย 2 ต้นก็พอครับ

อุปกรณ์

แบ่งกลุ่ม

ลงมือได้

ของผมเสร็จแล้ว

มาถ่ายรูปก่อนเด็กๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)