งานชิ้นแรกของเทอมนี้ (4/11/57)

เช้าวันอังคารที่สดใส กิจกรรมตอนเช้าหลังจากการเคารพธงชาติ คือการเต้นแอโรบิก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัว มีความกระตือรือร้น 

และวันนี้เป็นครั้งแรกของภาคเรียนที่ 2 ที่นักเรียนจะได้เข้าใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งวันนี้ก็เป็นห้อง ม.4/13 และ ม.4/8 ที่ได้เข้าเรียน เรื่องที่นักเรียนได้เรียนวันนี้ คือ ประวัติของอินเทอร์เน็ต 

......โดยให้นักเรียนฟังบรรยายจากครู และให้จับคู่ทำ Mind map เรื่อง ประวัติของอินเทอร์เน็ต จากนั้นให้แต่ละคู่ออกมาอธิบายให้เพื่อนในห้องเรียนฟัง ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

โห มี Clip Video ด้วย

โห มี Mind Map ด้วย

หลากหลายดีมากครับ ;)...

สวัสดีค่ะ อาจารย์ Ongkuleemarn

ขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามาเยี่ยมชมบันทึกของหนูนะคะ