ประเพณีวันยี่เป็ง | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันอังคารที่ 4 พ.ย 2557 ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีวันยี่เป็งขึ้น

เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงประเพณีในวันสำคัญ ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดทำกระทง นางนายนพมาศ

และนิทรรศการประจำห้องเรียน  ซึ่งผมได้มีโอกาศเป็นผู้ตัดสินการประกวดกระทงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ก่อนจะทำการตัดสินก็แวะไปหาม.2/1 นิดหน่อยไปดูความเรียบร้อยของนางนายนพมาศ 

นางนายนพมาศ ม.1 

นางนายนพมาศ ม.2

นางนายนพมาศ ม.3 

และจากนั้นเป็นกิจกรรมประกวดกระทง ของนักเรียนทั้ง 3 ระดับ ซึ่งมีเวลาในการทำ 3 ชั่วโมง ทีมละ 5 คน

เมื่อหมดเวลาผลงานกระทงก็ออกมาสวยงาม มาก ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้บรรยากาศจริง ๆ ;)...