ลอย ๆ กระทง

5/11/2557

ร่วมงานวันลอยกระทง ที่วัดสารภี

เตรียมตัวออกเดินทาง

ถึงแล้ว

ต๊ะ ตอน ยอนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)