24/10/57 วีดิโอเก่าเล่าใหม่

24/10/57

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

วันนี้สิ่งหลักที่ได้ทำคือ ทำวีดิโอศิษย์เการุ่น ปี 2510 นำวีดิโอไปแก้ไขและตัดต่อสร้าเพิ่มเติมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เพราะต้องนำวีดิโอนี้ไปเปิดวันเสาร์ เพราะจะมีการประชุมศิษย์เก่า และสิ่งสำคัญของวันนี้คือได้เรียนรู้การสื่อสาร เพราะว่าวันนี้แทบทั้งวันต้องสื่อสารคุยกับผู้อำนวยการทุกวัน เกี่ยวกับการทำวีดิโอนี้

>>ภาพบางส่วนจากวีดิโอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ...นาย เธียรดนัย ดำรงค์เมืองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หากทำสำเร็จก็จะกลายเป็นผลงานของเราตลอดไป ;)...