​22/10/57 ภาพเก่าครั้งอดีต

22/10/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าแถวหน้าเสาธง

-เวรหน้าประตู

-สอนเช้าคอบแรก สอนชั้น ม.5 ห้องที่สอง สอนพื้นฐานโปรแกรม photoshop โดยตัวเองก็ได้ความรู้จากการหาข้อมูลการสอนด้วย คือ เรื่องของภาพ rester และ vactor

-กลับมาช่วยงานห้องแนะแนว ลงประกาศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

-พักเที่ยงกินข้าว

-กลับเข้าโรงเรียน

-ผู้อำนวยการช่วยให้เข้าไปดูคอมฯ ให้เพราะมีปัญหาเปิดไม่ออก และอาสาทำ วีดิทัศน์ที่เป็นของโรงเรียนที่เก่ามากกกก เพราะมี 1 ชุด เลยทำให้อีก 1 ชุดให้ โรงเรียน และให้ทำโปสเตอร์ขึ้นโปรเจคเตอร์วันเสาร์ เป็นวันประชุมสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่า C.V.K

หลังจากเลิกเรียนก็กลับไปทำที่ห้อง และไปให้ดู พร้อมกลับไปทำที่บ้านมาให้ ผู้อำนวยการ และที่ได้คือ ได้เห็นรูปเก่า ๆ ของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนท่ี 2/2557)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่มีที่ใดปราศจากเรื่องเล่า...
และความรู้

สู้ๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

ทุกอย่าง คือ เรื่องเล่า ;)...