ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลียนจากเกาหลี...."3/11/57"

วันนี้ฉันได้เรียนรู้ในสิ่ง ๆ ต่าง ๆ มากมายจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาจากรั้วมหาวิทยาลัยความรู้ที่ได้มาทำให้ฉันทำงานเป็นถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ฉันก็สามารถที่จะทำให้งานของฉันสำเร็จได้ วันนี้ฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ในการจัดเตรียมเครื่องเสียง เพื่อเตรียมตัวในงานต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากเกาหลี โดยระยะเวลาที่เขากำหนดมาอยู่ในโรงเรียนคือเวลา 3 เดือน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในโรงเรียน เมื่อถึงเวลาเที่ยงแล้วก็ได้เวลาเตรียมเครื่องเสียง ซึ่งฉันบอกก่อนเลยว่าฉันก้ไม่เคยได้เซ็ทเครื่องเสียงสักกะทีตั้งแต่สอบเซ็ทเครื่องเสียงที่ใหาวิทยาลัย แต่วันนี้ต้องนำความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมดมาเพื่อทำการเตรียมพร้อม

ได้เวลา 15.00 น นักศึกษาเกาหลีก็ได้มาโรงเรียนโดยทางโรงเรียนบ้านไร่ดงก็ได้จัดเตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อทำพิธีการเสร็จแล้วเราก็ได้ว่งมอบนักศึกษาเกาหลีสู่ครอบครัวอุปถัม วันนี้เป็นวันที่ฉันได้ทำหน้าที่เยอะมาก ๆ และจะต้องมีความรับผิดชอบสูงด้วย และสิ่งที่ฉันประทับใจวันนี้คือฉันภูมิใจที่ฉันสามารถทำงานสำเร็ตได้ด้วยตัวเอง การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเลย ซึ่งดิฉันก็สามารถปรับตัวได้แล้วกับการอยู่โรงเรียนและเด็ก ๆ ที่ฉันคุ้นเคยมาตลอด 1 เทอม

ทำหน้าทีควบคุมเครื่องเสียง ได้ทำเป็นครั้งแรก แต่งานก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดี

ยินดีต้อนรับคุณครูเกาหลีคนใหม่ คุณครู จิตใส ยินดี ขวัญใจ กมล นะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชฎาพร ใจนันตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)