ตอนที่ 2

         บทความที่ 3  ผมเขียนเป็นเอกสารประกอบการประชุมระดับชาติ  "การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล"  เมื่อ 24 ม.ค.45   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ย.49