หลายวันมานี้ มีการสร้าง โต๊ะปฎิบัติการเคาน์เตอร์ติดผนัง ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม มาจนต้นเดือนพฤศจิกายน ในห้องที่ผมทำงานอยู่กับห้องที่อยู่ตรงกันข้าม เสียงดังในเวลาราชการตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง เกือบ 5 โมงเย็น

   ถ้ามีความจำเป็นต้องทำงานในห้อง ก็ต้องมีความอดทนมาก มีความเครียดเล็กๆ

   อยากให้คนคิดสร้างห้องเหล่านี้มาอยู่กับคนงานเหล่านี้ทั้งวันบ้าง จะได้เข้าใจความรู้สึกของคนทำงาน

   ทุกวันนี้ทำงานวันหยุดมีความสุขมากกว่าทำงานในวันราชการครับ