ทักษะกระบวนการคิดไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายในระยะเวลาอันสั้นต้องฝึกฝนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงประสบผลสำเร็จ หากผู้รับผิดชอบไม่ไม่ท้อถอยเสียก่อน