การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ซึ่งคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้กับทุกฝ่ายของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่   ซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกของลูก เป็นครูตลอดชีวิตของลูก ในอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่ไม่มีโอกาสจัดการศึกษาโดยตรงให้ลูกด้วยตนอง และถ้าลูกไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็ถือว่า ผิดกฎหมายการศึกษา ซึ่งปัจจุบันจึงเป็นโอกาสที่ดี ดังนั้น รัฐพึงกำหนดแนวทางนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเด็กโดยครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องในสังคมมากขึ้น แต่มีสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความระหนักค่อนข้างมากในสองประเด็นหลัก ซึ่งได้แก่ ประเด็นแรก ทำอย่างไรที่จะให้เด็กที่ได้รับการศึกษาทางเลือกนี้เท่าเทียมกับเด็กที่ไดรับการศึกษาทั่วไป ทั้งในเรื่องการพัฒนาการทางสมองและร่างกาย ให้เป็นไปตามปกติเหมือนเด็กอื่นๆ ที่เรียนในโรงเรียนปกติ ส่วนประเด็นที่สอง จะมีแนวทางส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรที่จะให้พ่อแม่จะต้องดูแลเด็กอย่างจริงจัง และมีเวลาเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเพียงพอที่จะสอนได้อีกทั้งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร การวัดผลประเมินผลเป็นอย่างดี และที่สำคัญพ่อแม่ต้องมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง มีความพร้อม มีเวลา และมีระเบียบในตนเองจึงจะจัดการเรียนการสอนที่บ้านได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอซีที เพื่อการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 57952, เขียน: 08 Nov 2006 @ 14:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)