ของฝากคืออะไร ?

 Beeman ชี้อะไร ?

 

ภาพสองภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ ต่อเนื่องกัน ผมตั้งชื่อภาพว่า ของฝาก Beeman จาก Panda” ปริศนา คำถาม 2 ข้อ ถามว่า  <ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ในภาพซ้ายมือ อาจารย์ Panda เอาอะไร ? ไปฝาก อาจารย์ Beeman และ ทำไมจึงเอาไปฝาก ? </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> ในภาพขวามือ อาจารย์ Beeman กำลังชี้มือไปที่ อะไร ?  ทำไมจึง ทำเช่นนั้น ? </li> </ol> เชิญชาว UKM และ ชาว ม.นเรศวร ชาว มมส. (ยกเว้น ชาว มมส. ที่ร่วมไปงาน UKM8) ลองตอบ ปริศนาคำถามทั้งสองข้อกันสนุก ๆ ดูครับ <p> </p>