ใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกโครงสร้าง 2

บางครั้ง พวกเรามักจะใช้คำเชื่อม (conjunction) ที่ผิดอยู่เสมอๆ ไม่เว้นแต่ครูผู้สอน บางครั้งครูเอง หากไม่ระวัง ก็มักจะผิด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งแก่ตนเอง และคนอื่นๆ ผมจะนำเสนอคำเชื่อมที่ใช้ผิดบ่อยๆ ดังต่อไปนี้

so……that แปลว่า มากเสีย…จนกระทั่งคำที่อยู่ระหว่าง so+ adj , adv, adj+ คำนาม that= แปลว่า มี adj, adv, , adj+ คำนาม มากเสียจนประธานไม่สามารถจะทำอะไรได้ (จะมีความหมายเป็นปฏิเสธเสมอ)

คำว่า adj หมายถึง Adjective (คุณศัพท์), adv หมายถึง Adverb (กริยาวิเศษณ์)

เช่น
Suda runs so fast that he cannot overtake her..

สุดาวิ่งเร็วเสียจนเขาไม่สามารถจะทันหล่อนได้

She is so fat that she cannot run fast.

หล่อนอ้วนเสียจนหล่อนวิ่งไม่เร็ว

The rich have so much money that they don’t know what to do with it.

พวกคนรวยมีเงินมากเสียจนพวกเราไม่รู้จะทำอะไรกับเงินนั้นดี

หนังสืออ้างอิง

PITUKPONG’s Blog. http://goo.gl/nX6gIK

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)