ความตายและการจัดการศพในอิสลาม

ความเป็นมา

ศาสนาอิสลามสอนให้คนเราไม่ประมาท ให้ระลึกถึงเสมอ และรีบทำความดี เพราะเชื่อในชีวิตของโลกนี้และโลกหน้า หรือโลกหลังความตาย สอนให้ทุกคนเร่งสร้างสมความดีตามหลักคำสอนศาสนา เพื่อสะสมเสบียงสำหรับชีวิตหลังความตาย สอนให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิตด้วยความดีงาม และเนื่องจากการเจ็บป่วยและความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสความตาย โดยหน้าที่ของมุสลิมแล้วต้องมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ของมุสลิมต่อมุสลิิมด้วยกัน อิสลามได้ส่งเสริมการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ซึ่งท่านบีมูฮำหมัด(ซล) ได้กล่าวไว้ว่า สิทธิมุสลิมต่อมุสลิมมี 5 ประการ คือ การตอบสลาม การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย การเดินตามญะนาซะฮ การตอบรับผู้ที่เชิญชวน การดุอาร์สำหรับคนที่จาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความตายและการจัดการศพในอิสลามความเห็น (0)