พัฒนาตนเอง

Kruni Nfe ตธ.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่  21 - 24 ตุลาคม  2557  ได้ปฏิบัติ เจริญศีล ภาวนา นุ่งขาวห่มขาว ณ วัดเจริญธรรม (ถ้ำภูตอง) นิคมสร้างตนเอง  ลพบุรี  วัดนี้ จัดการปฏิบัติธรรมแบบ ธรรมโลกุตระ เน้นการปฏิบัติภาวนา นั่งสมาธิ และการถวายสัจจะ เป็นหลัก การนั่งสมาธิต้องนั่งแบบพับเพียบ เพราะมีเหตุผลว่า เราจะไม่นั่งเทียบแบบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การปฏิบัติตามสัจจะ นั้น ถ้าทำได้ตามที่พูดไว้ ถือว่า การปฏิบัติธรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ชนะใจตนเอง จะกระทำกิจการใดๆ ก็จะสำเร็จ บรรลุผลตามที่ปรารถนาไว้ ซึ่งก็ทำได้ตามที่ตั้งใจไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Kruni Tangphiroonความเห็น (0)