กิจกรรมข้ามคืนสุดพิเศษ “SIIT Hackathon 2014”

[email protected]
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมข้ามคืนสุดพิเศษ “SIIT Hackathon 2014”


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “SIIT Hackathon 2014”ขึ้นเป็นปีที่ 2 นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร (ICT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้แนวคิด Programming is Fun! สนุกกับการเขียนโปรแกรม โดยสอดแทรกเนื้อหา การแก้โจทย์ปัญหาและวิธีคิดเชิงตรรกะ ผ่านกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนับสนุนหลักจากบริษัท Intel Microelectronics (Thailand) Ltd. และบริษัท vcharkarn.com จำกัด
ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน โดยใช้สถานที่ห้องสมุดเป็นพื้นที่จัดงาน กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น.
ของวันศุกร์ที่ 17 จนถึงเวลา 06.00 น.ของเช้าวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เป็นกิจกรรมที่ SIIT จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม มีความรู้สึกสนุกกับการเขียนโปรแกรม และไม่เห็นว่าเป็นเรื่องยาก หากมีพื้นฐานที่รักการเขียนโปรแกรมแล้ว ก็จะสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในขั้นที่สูงกว่าได้เป็นการสอนกระบวนการคิดที่แฝงกิจกรรมเข้าไปในเนื้อหา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สึกภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเคยผ่านสิ่งที่ตัวเองคิดว่ายากมาแล้ว และสามารถแก้โจทย์ปัญหาเหล่านั้นได้ โดยมีรุ่นพี่
ปี 2 ที่เคยร่วมกิจกรรมนี้มาเมื่อปีที่แล้ว คอยเป็นพี่เลี้ยงในงาน

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ตลอดทั้งคืนกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
รศ.ดร.นิรัตยา คำเสมานันทน์, ผศ.ดร.ชลวิช นัทธี และ รศ.ดร. สตีเว่น กอร์ดอน ได้มาถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของการ Hack ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการแก้โจทย์ปัญหา ทำให้นักศึกษาได้เห็นอาจารย์ในอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างจากบรรยากาศการเรียนในห้องเรียนและรู้สึกเข้าถึงอาจารย์ได้มากขึ้น

กิจกรรมนี้เป็นการให้โจทย์ปัญหาให้กับนักศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ซึ่งนักศึกษาบางคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน ก็จะรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งไกลตัว หากมีความรู้ก็จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้ และเมื่อรู้สึกสนุก
ก็จะเปิดใจรับการเรียนการเขียนโปรแกรมถึงแม้นักศึกษาจะไม่ได้เรียนต่อในภาควิชา ICT ก็สามารถนำความรู้หรือทักษะในการเขียนโปรแกรมไปใช้ในภาควิชาอื่นได้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านด่านแก้โจทย์ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม 4 ด่าน ถ้าสามารถผ่านด่านได้
จะได้รับเสื้อ Hackathon Completedเป็นของที่ระลึกรวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า SIIT ที่ประสบความสำเร็จ
ในการทำงานด้านการเขียนโปรแกรม มาถ่ายทอดเรื่องราวส่งต่อให้รุ่นน้องฟัง เพื่อเป็นแรงผลักดันทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างแรงบันดานใจต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกด้วย

Sirindhorn International Institute of Technology
Thammasat University
Tel. +66 (0) 2986 9009
www.siit.tu.ac.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติิสิรินธร มธ. (SIIT)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาชื่นชม

กิจกรรมดีมากเลย

มาเขียนบ่อยๆนะครับ