อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.บรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยNaples Federico II อิตาลี

อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเชิญบรรยายพิเศษ การเพิ่มผลผลิตในการผลิตสัตว์ เป็นครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย Naples Federico II เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี


              เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญเพื่อบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในการผลิตสัตว์ เป็นครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัย Naples Federico II (Università degli Studi di Napoli Federico II) เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
             โดยในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การเพิ่มผลผลิตในการผลิตสัตว์ ด้วยการลดการผลิตแก๊สเมธเทนโดยการใช้วัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่น(Improved livestock production, reduced rumen methane by various feeding regime based on local feed resources) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Naples Federico II เป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา ยังได้พบกับ Professor Dr. Federico Infesceli นักวิจัยที่มีชื่อเสียง โดยร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการวิจัยและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและนักวิจัยในอนาคต
             ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษถึง 2 ครั้งในมหาวิทยาลัย Naples Federico II นี้ นับว่าเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง และถือได้ว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงอีกด้วย
              มหาวิทยาลัย Naples Federico II (Università degli Studi di Napoli Federico II) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ก่อตั้งที่ TheHoly Roman EmpireFrederick II เมื่อปี ค.ศ. 1224ณ เมืองเนเปิลส์ หรือ นาโปลี (Neapolitan: Napule) เป็นเมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนียและจังหวัดเนเปิลส์ในอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งด้านตะวันตกของอิตาลีติดกับอ่าวเนเปิลส์ กึ่งกลางระหว่างพื้นที่ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และกัมปีเฟลเกรย์เนเปิลส์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 800-900 ปีก่อนคริสตกาลในฐานะอาณานิคมกรีก จึงจัดว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

             กัมปนาจ เภสัชชา ข้อมูลข่าว/ภาพ
             กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)