เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ มข.ร่วมกับ วช. จัดประชุมกรรมการบริหาร ปี 2557


เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมกรรมการผู้บริหารเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ประจำปี 2557

             เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 09.00-12.15 นาฬิกา สำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิจัย: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 โดยมี ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ มีรศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการตามประเด็นการประชุม มีนายสมปรารถนา สุขทวี หัวหน้าฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 14 สถาบัน รวม 28 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
            สำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิจัย: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 ซึ่งทางเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิจัยฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายวิจัย ให้การทำงานของเครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์การวิจัยของภูมิภาค
              รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ กล่าวว่า ได้มีการแต่งคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 จำนวน 26 คน โดย.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม และ วช.อนุมัติให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ทำกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งอนุมัติทุนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการความรู้ด้านเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อเพื่อผลิตอาหารฮาลานเชิงพาณิชย์ของชุมชนไทยมุสลิมฯ โดยมีผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
             นอกจากนี้คณะกรรมการบริการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ยังได้ร่วมหารือเรื่องตัวชี้วัดความสำเร็จ 8 ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปี 2557 โดยกำหนดทิศทางการทำงานของเครือข่ายเพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและสามารถนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมได้จริง และเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

             สิริภา แก้วคำแสน ข้อมูลข่าว/ภาพ
             กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


หมายเลขบันทึก: 579167เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2014 17:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 ตุลาคม 2014 17:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี