การประชุมและค่ายอบรมเตรียมความพร้อมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (2558-2559)

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในฐานะทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย จึงต้องสร้างความรู้-ความเข้าใจและความตระหนักในบทบาท-หน้าที่ในการเผยแพร่เอกลักษณ์ที่ดีงามของไทยต่อประชาคมโลก

ฝ่ายบริการการศึกษาฯ ได้จัดการประชุมและค่ายอบรมเตรียมความพร้อมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (2558-2559)สำหรับผุ้เข้าร่วมโครงการในเขตภาคพื้นทวีปใต้ YPscSH15,YPchSH15 จำนวน 14 ประเทศ ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2557 ณ ห้องฟินิกซ์ 1-6 อาคารเอ็กซิบิชั่นส์ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี และที่โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดสุพรรณบุรี


 

*** เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 213 คน ไปประเทศต่างๆ ดังนี้ *** 

ประเทศอาร์เจนตินา (Argentina) จำนวน 52 คน
ประเทศโบลีเวีย (Bolivia) จำนวน 5 คน
ประเทศบราซิล ( Brazil) จำนวน 35 คน
ประเทศชิลี (Chili) จำนวน 15 คน
ประเทศจีน(China) จำนวน 30 คน
ประเทศโคลัมเบีย (Columbia) จำนวน 8 คน
ประเทศเดนมาร์ก ( Denmark) จำนวน 4 คน
ประเทศเยอรมนี( Germany) จำนวน 15 คน
ประเทศญี่ปุ่น( China) จำนวน 20 คน
ประเทศปานามา (Panama)จำนวน 7 คน
ประเทศปารากวัย ( Paraguay) จำนวน 5 คน
ประเทศเปรู (Peru) จำนวน 7 คน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) จำนวน 8 คน
ประเทศอุรุกวัย(Uruguay) จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี & ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษาและอาสาสมัครเอเอฟเอส      

      
วิทยากร
พี่อาจารย์ 10 คน
พี่นักเรียนเก่าฯ ( Returnees) 36 คน
เจ้าหน้าที่จากเอเอฟเอสส่วนกลาง 5 คน

                         ผู้อำนวยการใหญ่ฯและอาสาสมัคร ฯ


ภารกิจหลักคือสร้างความรู้- ความเข้าใจในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมต่างชาติ และช่วยแนะนำการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมค่ายฯ

จุดประสงค์ของค่าย

  • 1.เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก่อนเข้าร่วมโครงการ
  • 2.เพื่อให้เยาวชนได้รับทราบบทบาทของตนในฐานะเยาวชนเอเอฟเอส
  • 3.เพื่อสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันของเยาวชนเอเอฟเอส
  • 4.เพื่อฝึกฝนการทำงานร่วมกัน อีกทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ
  • 5.เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีและประสบความสำเร็จในการเป็นเยาวชนเอเอฟเอส

กิจกรรมสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์

การเตรียมการของเยาวชนและผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการ
ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการเตรียมบุตร-ธิดา ก่อนเดินทาง
Survival Language I-III
Cultural Knowledge
Host Family & Host School
Country Information & Cultural Adjustment Tips
Language Test
ทัศนศึกษา

       ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการเตรียมบุตร-ธิดา ก่อนเดินทาง


                      รุ่นพี่ให้ข้อคิดและเล่าประสบการณ์ฯหนึ่งในกิจกรรมจากฐานต่างๆ ที่เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์


      พี่อาจารย์ร่วมทีมกับพี่ Returnees แนะนำน้องๆ ในฐานฯ 

                               Cultural Knowledge


            ทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์-พูดคุย 


กิจกรรมเสริมสร้างความคุ้นเคย- การปรับตัวในสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างวัฒนธรรม 

Ice Breaking /Warm up
Who am I ?
Sports
คุณลักษณะ 10 ประการของเยาวชนเอเอฟเอส
Boys Talk & Girls Talk
Social Networks Talk
Talented Show        
            
Social Networks Talk  " Online VS Off Line " 

                   กิจกรรม Warm up   ที่แสนสนุก-สุขหรรษา

                     การประกวดการเชียร์ของบัสทั้ง 6  คัน                            

      กรแสดงของพี่ๆอาจารย์  " Amazing Thai-JAN Dance "


กิจกรรมแต่ละอย่างที่จัดสรรฯ ให้กับน้องๆ เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินั้น ล้วนมีความสำคัญที่ช่วยสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมและสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี


 


***...เยาวชนกลุ่มนี้จะเดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอุปถัมภ์ที่ตนเข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาประมาณ 11 เดือน ในฐานะทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย  จึงต้องสร้างความรู้-ความเข้าใจและความตระหนักในบทบาท-หน้าที่ในการเผยแพร่เอกลักษณ์ที่ดีงามของไทยต่อประชาคมโลก...***

                           

 ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

*** ... ขอบคุณนะคะ ....การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างมากมาย...*** 

                                               

เขียนเมื่อ 

ปีนี้ใหญ่มากเลยนะครับ

ไม่ทราบว่ามาสุพรรณบุรี

เสียดายไม่มีดอกาสได้ไปทักทายพี่

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

***... ติดตามกิจกรรมของน้อง ดร.ขจิต อยู่เสมอ...จึงรับรู้ว่าแทบไม่มีเวลาว่างเลย ...ชื่นชมการทำประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมฯอย่างสม่ำเสมอค่ะ...***