ความเห็น 2991669

การประชุมและค่ายอบรมเตรียมความพร้อมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (2558-2559)

เขียนเมื่อ 

ปีนี้ใหญ่มากเลยนะครับ

ไม่ทราบว่ามาสุพรรณบุรี

เสียดายไม่มีดอกาสได้ไปทักทายพี่

ขอบคุณมากๆครับ