ความเห็น 2991845

การประชุมและค่ายอบรมเตรียมความพร้อมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (2558-2559)

เขียนเมื่อ 

***... ติดตามกิจกรรมของน้อง ดร.ขจิต อยู่เสมอ...จึงรับรู้ว่าแทบไม่มีเวลาว่างเลย ...ชื่นชมการทำประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมฯอย่างสม่ำเสมอค่ะ...***