ความเห็น 2991486

การประชุมและค่ายอบรมเตรียมความพร้อมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (2558-2559)

เขียนเมื่อ 

*** ... ขอบคุณนะคะ ....การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างมากมาย...***