วิธี ซักผ้าสักหลาด ซักด้วยน้ำสบู่ แล้วซักด้วยน้ำเปล่า บีบให้แห้งนำไปตากแดด ถ้าผ้าสักหลาดมีรอยไฟไหม้ ให้เอามะนาวผ่าซีกถูตรงรอยไหม้ นำมาผึ่งแดด แล้วจึงนำมาซัก แล้วตาก ควรทำในวันที่มีแดดจัด