Blog Ranking in Planet MustRead "กลุ่มบล็อกที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ติดตามอ่าน" 79 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (8 พ.ย.2549)

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า บล็อกไหนน่าอ่าน  บล็อกไหนดีนั้น

ตัวชี้วัดแรกที่เห็น คือ รางวัลสุดคะนึง และ..... เป็นตัวบอก

 

แต่ความจริง ยังมีอีกหลายบล็อกที่ดีๆ แต่ยังไม่ได้รับรางวัล เพราะรางวัลสุดคะนึง คัดเลือกได้เดือนละ 1 รางวัล

 

การเลือกสรรบล็อกเข้ากลุ่มบล็อก (Planet) เพื่อการติดตามอ่าน บล็อกที่ถูกคัดเลือก ถูกกลั่นกรองแล้วว่าดี น่าอ่าน ยิ่งถูกคัดโดยบุคคลที่หลายคนยอมรับ บล็อกนั้นจัดว่า ดีจริงๆ แม้ในวันนี้จะยังไม่ได้รับรางวัลสุดคะนึงก็ตาม

 

แล้วบล็อกที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ติดตามอ่าน โดยรวบรวมไว้ในกลุ่มบล็อก Mustread จะไม่พิเศษได้อย่างไรล่ะครับ

 

นี่คือ รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อกmustread  ของ Prof. Vicharn Panich รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 8 พ.ย.2549 เวลา 11.00 น.ครับ

 

 อันดับ) blog by total
1 ) KMI Thailand Prof. Vicharn Panich = 1981 - 1990
2 ) ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JJ = 1011 - 1020
3 ) beemanNUKM beeman = 691 - 700
4 ) PracticallyKM Dr. Phichet Banyati = 681 - 690

5 ) ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ชายขอบ = 461 - 470

6 ) นเรศวรวิจัย-QA-KM ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร = 421 - 430
7 ) DM KM Facilitator วัลลา ตันตโยทัย = 321 - 330
8 ) ความรู้คือพลัง นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ = 311 - 320
9 ) ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้ ดร. จันทวรรณ น้อยวัน = 291 - 300

10 ) lampang_network นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ = 271 - 280

11 ) KMนักส่งเสริมการเกษตร สิงห์ป่าสัก = 251 - 260
12 ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย เพื่อนร่วมทาง = 211 - 220
13 ) Dr.Achara bamras Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช = 201 - 210
14 ) ธเนศ ขำเกิด นาย ธเนศ ขำเกิด = 201 - 210
15 ) play & play หญิง,อ้อ,อ้อม = 171 - 180
16 ) Hemato หรรษา พี่เม่ย = 171 - 180
17 ) เรื่องเล่าและเรื่องคุยจาก Lab Chem โอ๋-อโณ = 151 - 160
18 ) Learn Together Thawat = 141 - 150
19 ) วัฒนธรรมท้องถิ่น umi = 141 - 150
20 ) Beyond "KM" beyondKM = 111 - 120

21 ) ครูนอกโรงเรียน ครูนงเมืองคอน = 111 - 120

22 ) Join Smart Path รศ.พญ. ปารมี ทองสุกใส = 101 - 110
23 ) ชุมชนคนชุดเขียว ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์ = 91 - 100
24 ) เกษตรประณีตกับการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน นายอุทัย อันพิมพ์ = 91 - 100
25 ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้KM ดร. ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ = 81 - 90

26 ) งานพัฒนาบุคลากร เมตตา = 81 - 90

27 ) เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ นาง ศิริวรรณ หวังดี = 81 - 90
28 ) KM creative จ๊ะจ๋า = 81 - 90

29 ) ระบบการปลูกพืชบนคันนา นางสาว พิไล อุปัญ = 71 - 80

30 ) สภามหาวิทยาลัย Prof. Vicharn Panich = 71 - 80
31 ) NU_OfficeKM นาง มาลินี ธนารุณ = 61 - 70
32 ) สังคมความรู้ และเรียนรู้ มสช = 61 - 70
33 ) พูนพลังรายวัน มุทิตา พานิช = 61 - 70

34 ) R2R ใน รพ.ยโสธร Ka-Poom = 61 - 70

35 ) คนไร้กรอบ คนไร้กรอบ = 61 - 70
36 ) นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน นาย ศิริพงษ์ สิมสีดา = 61 - 70
37 ) MSUKM-Panda Panda = 51 - 60
38 ) ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนร่วมทาง = 51 - 60

39 ) เรื่องเล่าของ KnowledgeVolution ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ = 41 - 50

40 ) ข้าวขวัญ - ข้าวขวัญ - = 41 - 50
41 ) km on the way toom_kmi = 41 - 50
42 ) เรื่องเล่าชาว Igs nidnoi = 41 - 50
43 ) ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตร รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช = 41 - 50
44 ) การพัฒนาองค์กรเพื่อวลัยลักษณ์ คนพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ = 41 - 50

45 ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส. ลิขิต = 41 - 50

46 ) Expression สุปราณี (แกบ) จริยะพร = 41 - 50
47 ) uraiman uraiman = 41 - 50
48 ) [email protected] yayaying = 31 - 40
49 ) อันเนื่องมาจากลูกๆ โอ๋-อโณ = 31 - 40
50 ) Thawat Matte Thawat = 21 - 30

51 ) ฝึกตนฝนปัญญา วิมลศรี ศุษิลวรณ์ = 21 - 30

52 ) สุขภาพชุมชน นาย อนุกูล ทองมี = 11 - 20
53 ) สร้างสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน วิมลศรี ศุษิลวรณ์ = 11 - 20
54 ) ภูมิปัญญา สิงห์ป่าสัก = 11 - 20
55 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนา สิงห์ป่าสัก = 11 - 20

56 ) ฅนหลังเลนส์ ตุมปัง = 11 - 20

57 ) Discharge planning นาง จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์ = 11 - 20
58 ) Panda E-learning Panda = 11 - 20
59 ) archanwell#her way archanwell = 11 - 20

60 ) คุณคิดอย่างไรเมื่อถามถึง KM ? นายอุทัย อันพิมพ์ = 11 - 20

61 ) ราญส่งเสริม ราญส่งเสริม = 11 - 20
62 ) การจัดการความรู้เรื่องผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง นาย สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ = 10
63 ) เขารายงานว่า โอ๋-อโณ = 10
64 ) KM Network เล่า = 9
65 ) KM:Prince of Songkla University พิชิต เรืองแสงวัฒนา = 9
66 ) happier Happier = 8
67 ) pedaids ChiangRai พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล = 7

68 ) ทัศนาธรรมชาติ โอ๋-อโณ = 6

69 ) ศูนย์จัดการความรู้ สพท.พิษณุโลกเขต 1 นาย ชายน้อย จันทร์เทศ = 6
70 ) skynow sky now = 5
71 ) ศิริพงษ์ สิมสีดา นาย siripong พงษ์ simseeda = 3
72 ) uncertain ไม่แน่ = 3
73 ) เสียงคนเล็กคนน้อย yayaying = 2
74 ) TurnaroundLookatme สร้อยทอง เตชะเสน = 2
75 ) ทดสอบ นางสาว สุธิรา ชัยรักษา = 2
76 ) โรงเรียนราชวินิต มัธยม Mr. Olarn Kamchin = 1

77 ) ทุนทางปัญญา บวร = 1

78 ) สรุปการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมการเรียนรู้ บุหงาตานี = 1
79 ) Knowless Management Mr. Olarn Kamchin = 0

 

 

ราได้อะไรจาก Ranking ครั้งนี้บ้าง

  1. รู้ว่า บล็อกไหนมีจำนวนข้อมูลมากน้อยเท่าไหร่ ตัวเลขที่ปรากฏแสดงถึงความพยายามในการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
  2. ทำให้รู้จักบล็อกอื่นๆที่ไม่เคยดู เคยอ่าน แต่บล็อกนั้นมีจำนวนบันทึกมาก ยิ่งหากรอดสายตาของคุณไปได้ คุณยิ่งจะต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบ้างแล้วล่ะครับ
  3. เอาไปเติมกำลังใจ อันดับบล็อกที่สูง เหมือนเส้นทางแห่งความพยายาม ความตั้งใจ มอบความรู้ไว้ประดับโลกา
  4. บล็อกที่ปรากฏในการจัดอันดับ ยังมีใครคนหนึ่งเฝ้ามอง และรวบรวมสถิติมา ranking นะครับ
  5. Rankingนอันดับบล็อกครั้งก่อนๆ ไปหลายๆ Planet (กลุ่มบล็อก)  หากเห็นว่า มีบล็อกใดปรากฏในหลายๆ Ranking ในหลายๆ Planet แสดงว่า บล็อกนั้นประทับใจหลายคน

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 57901, เขียน: 08 Nov 2006 @ 11:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)