ข้าจะคิดในแง่ดีเสมอ
ข้าจะร่วมงานกับผู้คนที่ดีและรุ่งโรจน์
ข้าจะฝึกฝนทักษะของข้า
ข้าจะกระตุ้นตัวข้าเอง
โดยการลงมือปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมาย
และด้วยการกำหนดเวลา
ข้าจะวางแผนให้แก่งานของข้า
แล้วทำงานตามแผนนั้น
ข้าจะศึกษาความรู้ต่างๆจากผู้ยิ่งใหญ่
และประสพความสำเร็จ
ข้าทะเยอทะยานจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุด
เท่าที่ข้าสามารถเป็นได้
ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุความฝันของพวกเขา