book ยม

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน  

ผมเปิด Blog นี้ขึ้นมาเพื่อแชร์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ประสิทธิภาพขององค์การและประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในยุคนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วย

ใน Blog นี้จึงประกอบด้วยสาระน่ารู้ในการบริหารจัดการองค์การ และจัดการคน ที่ผมนำมาเสนอ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริหาร คนทำงานทุกระดับ เพื่อช่วยกันสร้างความได้เปรียบในการแข้งขันทางธุรกิจ ไม่ให้แพ้ต่างชาติ ไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเรา

หากท่านผู้อ่านมีองค์ความรู้ที่ดีมีประโยชน์เชิญท่านร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่นี่ครับ  

ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน  

ยม