ทุกข์ ฤ (โคลงกระทู้)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....ทนทุกข์ สุดเศร้าก่อ.............เกิดมา...ไยเฮย

ทนทุกข์ เกียรติ-เงินตรา............ต่ำ-น้อย
ทนทุกข์ รูปลักษณา.................น่าเกลียด
ทนทุกข์ ด้วยผูกร้อย.................หล่อเลี้ยงตัณหา

....ทุกข์ ฤ มานะเลี้ยงชีพ...........ชอบควร
ทุกข์ ฤ ไป่เรรวน....................."รัก"สร้าง
ทุกข์ ฤ หยัดยืนเคียง.................คบต่ำ-...ต้อยนา
ทุกข์ ฤ อดอวดอ้าง..................โอ่ข้าเลิศเหลือ

....ยอมทุกข์ เถือเนื้อเลือด..........ละตน
ยอมทุกข์ เพาะบ่มคน................."ค่า"พร้อม
ยอมทุกข์ รับใช้ชน....................ชีพชื่น
ยอมทุกข์ ธรรมนำน้อม...............นบไหว้ในกระทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 205 ปรัชญา Philosophyความเห็น (0)