วงล้อลูกรักฉบับพกพา

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผลงานชิ้นนี้คงจะได้รับการเผยแพร่ และ เป็นประโยชน์แก่พ่อแม่และครอบครัว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่อๆไป

      สืบเนื่องมาจากการ่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ของจุดบริการต่าง ๆ ของศูนย์อนามัยที่ ๕ และ ชมรมผู้สูงอายุ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ผลการ ลปรร. มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะจาก สมาชิกชมรมฯ หลายประการ เพื่อการต่อยอด นวตกรรมของจุดบริการ หนึ่งในนั้นคือ การต่อยอด นวตกรรม “วงล้อลูกรัก” ของ จุดบริการที่ ๒ คือ ห้องฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว ซึ่งชื่อห้องก็สื่อถึงขอบเขตของบริการของห้องนี้ได้อย่างชัดเจน สำหรับ นวตกรรมที่ห้องนี้นำเสนอในวันนี้ก็คือ วงล้อลูกรัก ที่แสดงพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์และการปฏิบัติตัวของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จนกระทั่งคลอด คือ อายุครรภ์ตั้งแต่ ๑ – ๑๐ เดือน หรือ ๑ – ๔๐ สัปดาห์ .... ข้อเสนอต่อยอดจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเรื่องนี้ก็คือ น่าจะมีการจัดทำ วงล้อลูกรัก นี้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถแจกให้ คุณแม่ สามารถพกพาไปใช้ได้สะดวกที่บ้านได้นอกเหนือจากการมาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์อนามัยเท่านั้น

     เวลาผ่านไปหลายเดือน จากการร่วมคิดร่วมทำ ระหว่างฝ่ายการจัดการความรู้ของศูนย์อนามัยที่ ๕ บุคคลากรห้องฝากครรภ์และวางแผน และ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ผลงานการต่อยอด วงล้อลูกรัก ขนาดใหญ่ ที่ใช้อธิบายและตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าห้องฝากครรภ์ ก็ได้กลายเป็น “วงล้อลูกรักฉบับพกพา” ที่มีความสะดวกในการนำไปใช้ได้ในที่ต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ และ สามารถแจกให้ว่าที่คุณแม่หรือว่าที่คุณพ่อ ไปใช้ได้ที่บ้านแล้ว นอกจากนั้น ด้านหลังของ วงล้อลูกรัก ฉบับพกพานี้ ยังได้เขียน อาการผิกปกติขณะตั้งครรภ์ ที่ต้องมาพบแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เอาไว้จำนวน ๙ อย่างด้วยกัน (ตามในภาพ)....

     ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา น้องหนิง (น.ส. เด่นนภา ปัดทุน) ผู้ประสานงานจาก งานจัดการความรู้ หรือ KM จึงได้นำ “วงล้อลูกรักฉบับพกพา” มาให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเราได้เห็น รับรู้และร่วมภาคภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ด้วยกัน ซึ่งที่มีระบุไว้ที่ด้านหน้าของ วงล้อลูกรักฉบับพกพา นี้ว่าเป็นการ สานสายใยรักผูกพัน สายใยรักแห่งครอบครัว จากแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา......ผลงานชิ้นนี้คงจะได้รับการเผยแพร่ และเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่และครอบครัว ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่อๆไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (0)