การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

ยุทธพงษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   

     ห่างหายจากองค์กร (เว็บ) นี้นานพอสมควรเนื่องจากคิดว่าอยากทุ่มเทให้กับการทำงานในสถานศึกษาที่ตนเองได้มารับตำแหน่งใหม่ จากวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 นับถึงวันนี้เป็นเวลา 6 เดือน กับอีก 29 วัน ซึ่งผ่านไปสำหรับการเปลี่ยนสถานะการทำงานในตำแหน่งใหม่ถือเป็นความท้าทายในช่วงวัย 33 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้นำศาสตร์ อันเป็นทฤษฎีการบริหาร และศิลปเทคนิคการบริหารคน การใช้ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ คำสอนจากผู้ใหญ่ที่เมตตา อีกทั้งหลักธรรมะ ขององค์พระศาสดา มาประยุกต์ใช้ในการทำงานถือเป็นส่วนสำคัญในการทำงานที่ผ่านมาในห้วงเวลาที่ต้องเรียนรู้ คน และงานในองค์กรที่ถือว่าเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง ถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวและทุ่มเทพอสมควร

    สัปดาห์ที่แล้วมีท่านรอง ผอ.ท่านหนึ่งไปงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในเขตจังหวัดสุรินทร์ และท่านได้รับหนังสือแจกมา เรื่องระหว่างวันของชีวิต The Life in a Day ผู้เขียนคือขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ผอ.ดร.อนันท์  งามสะอาด ที่เคารพ ข้าพเจ้าได้ติดตามผลงานการบริหารจัดการที่สามารถวางรากฐานและขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ เกิดผลกับผู้เรียน บุคลากร และองค์กร สร้างชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือ มีผลงานเชิงประจักษ์มากมาย

   เช้านี้ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้รู้สึกอยากแบ่งปันข้อคิดดีๆ  สำหรับการทำงานหรืออาจเป็นเพราะความอาวุโสในการช่วยบริหารสถานศึกษาของข้าพเจ้ายังน้อยเกินไปก็เลยต้องใช้สิ่งนี้ให้มากๆ "อดทนต่อสิ่งที่ชอบ  ทนต่อสิ่งที่ชัง" (Withstanding the likes and dislikes) ในแง่มุมของการใช้ชีวิตอารมณ์นับเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความสบายใจ  หรือความเครียดพลุ่งพล่าน  เป็นตัวแปรที่ทำให้ชีวิตไปถึงจุดหมาย หรือยื้อยึดให้ชีวิตสะดุดลงก่อนถึงปลายทาง  แม้จะเหน็ดเหนื่อย กระทบกับความพึงพอใจไม่พึงพอใจเพียงไรคนที่รู้จักผ่อนปรน  จะสามารถประคับประคองตนเองให้ผ่านพ้นเหตุการณ์หนักเบาที่เสมือนเป็นแบบฝึกหัดทดสอบใจในแต่ละช่วงวันเวลาไปได้  เมื่อได้ก้าวผ่านด่านชีวิตก่อนถึงโค้งสุดท้ายจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  รู้ได้ด้วยตัวเองว่า  ทัศนะต่อชีวิตหลายเรื่องได้เปลี่ยนไป เรื่องราวทั้งหมดต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเสมอ  จะใส่ใจความเป็นไปของวันเวลาที่มีอยู่  ใช้ศิลปะ  "อดทนต่อสิ่งที่ชอบ ทนต่อสิ่งที่ชัง"  (Withstanding the likes and dislikes)ควบคุมสภาวะจิตใจให้ปกติ  เป็นความงดงาม เป็นความละเมียดละไมของวันเวลาที่มีอยู่ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารความเห็น (0)