ครูชนบทตะนาวศรี


ครูชำนาญการ
สพป.รบ.๑ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
Username
niroot2014
สมาชิกเลขที่
201785
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

อดีตเด็กเลี้ยงวัว  รับจ้างถากหญ้า  ปลูกอ้อย  เด็กวัด  ปลูกมัน  ขุดมัน แบกมัน  ทำไร่  ช่วยพ่อแม่
ประวัติการศึกษา
-ระดับประถมศึกษา จาก ร.ร.ชุนชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จาก ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์   อ.จอมบึง   จ.ราชบุรี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์   อ.เมือง  จ.ราชบุรี
- ระดับอุดมศึกษา
- ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ) เกียรตินิยมอันดับ๒  สาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา
  เมื่อ ปี  ๒๕๔๓ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
- ปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขา การบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เมื่อ ก.ค. ปี ๒๕๕๗
ปัจจุบัน 
  รับราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  ทำการสอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.๑-๓
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง   อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี    งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ช่วงชั้น ๓
หัวหน้าโครงการอาเซียนศึกษา    โครงการสถานศึกษาพอเพียง   โครงการตลาดนัดวิชาการ และอื่นๆ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท