อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. อบรมเกษตรกรปลูกและผลิตกิ่งพันธุ์มะนาวเสริมรายได้

การสอนวิธีขยายพันธุ์มะนาวด้วยตนเองจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การผลิตกิ่งพันธุ์ไว้ปลูกเองและสามารถลดต้นทุนในการซื้อกิ่งพันธุ์ รวมถึงอาจจะสามารถเป็นรายได้เสริมได้ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ และนายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง การปลูกและขยายพันธุ์มะนาว เพื่อการผลิตกิ่งพันธุ์ได้เองและเป็นรายได้เสริม ให้แก่เกษตรกรในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27กันยายน พ.ศ.2557
หลังจากการฝึกอบรมแล้ว ทีมวิทยากร ยังได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำด้านการปลูก การดูแลรักษาและการจัดการโรคมะนาว แก่เกษตรกรหลายรายที่ให้ความสนใจการปลูกและขยายพันธุ์มะนาวเพิ่มเติมอีกด้วย
นายสมยศ มีทา กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมด้านการปลูกและขยายพันธุ์มะนาวในครั้งนี้ เนื่องจากมะนาวกำลังได้รับความนิยมปลูกกันค่อนข้างมาก แต่กิ่งพันธุ์มีราคาแพง เกษตรกรที่มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถหาซื้อมะนาวพันธุ์ดีมาปลูกได้ การสอนวิธีขยายพันธุ์มะนาวด้วยตนเองจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การผลิตกิ่งพันธุ์ไว้ปลูกเอง และสามารถลดต้นทุนในการซื้อกิ่งพันธุ์ รวมถึงอาจจะสามารถเป็นรายได้เสริมได้ด้วย

ธิติมา สุภา ข้อมูลข่าว/ภาพ
กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)